Uze ungombhathi izinto ezingakuthandiyo!

heart

Kuzonyanzeleka ingekapheli leQuarter ubuyele kulaNew year resolution ubunayo yongaJiki ku2017

Correct your bad habits zaka2016 yes eza zinto uzifaka emlonyeni then ulibale uba ubukhe wazitya ulile xa ungaboni progress. Freestyle kudala wayenza Mntase but ngok all u need to do is follow what we do ilibale ngezinye. Don’t even think of mixing le lifestyle nezinye iilifestyle zalomhlaba, this lifestyle ayidingi kuncediswa just eat clean! Correct your bad eating habits

Kule 24 hours of a day, ulele i8 hours uhleli i16 hours and Asijiki ucela 30mins yePower walk/run/skipping, can u give your body a reward nje 30mins of the 16 hours?

Progress might be slow but awuvukanga umkhulu or unezifo so to undo this will take time.

Eza stairs uzonqena uzijongile, lonto yenziwa yinto oyifaka emlonyeni and lack of exercise
Your bad mood yenziwa yinto oyifaka emlonyeni, ask any dietician.
Isisu esi khulu senziwa yinto oyifaka emlonyeni.
Your lack of energy, nyongo, sisu esingathi sinomoya senziwa yinto oyifaka emlonyeni

Ku2017 yithi ‘No excuses’ uqalile and izophela and we won’t be able to rewind or repeat intsuku, ziyahamba qha and I hope each and everyday ukuba wena u will make a difference in your life!

Have a kubooolious 2017 further my Team A from Coach A… nisathandwa ngamaZulu!
There are no comments

Add yours